Chương trình đào tạo bảo vệ

Chương trình đào tạo bảo vệ

Công ty Dịch Vụ Bảo Vệ Nam Việt thường xuyên mở các khóa đào tạo ngắn hạn vào ngày 15 và ngày 1 hàng tháng. Đào tạo chỉ huy cán bộ nguồn nâng cao định kỳ 3 tháng.


Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Nam Việt thông báo tuyển dụng Nhân viên bảo vệ, kế toán, giám đốc kinh doanh

Đội ngũ hỗ trợ
Tư vấn 24/7

Tư vấn 24/7

098.999.5259

Hotline

0903.888.112

Thống kê truy cập